Flensborg Gildet

Program

     

   

Program for Flensborg Gildet 2018/2019        

 

Hvornår                                 Arrangement                                     Ansvarlig                              

 

Mandag 23. april 2018             Sct. Georgsdags Gildehal                       ledelsen

 

Mandag 30. april 2018              Ditriktsgildeting                                   Distriktet 

 

 9-13.   maj 2018                     Gildeekspedition                                  ledelsen

 

Torsdag  17. maj 2018              Gildemøde                                          ledelsen


Lørdag 26. maj 2018                 Kend dit Distrikt                                 Haderslev Gilderne


Mandag 29. maj 2018                Distriktsgildehal-ridderoptagelse          Distriktet  


Søndag 03. juni 2018                 Årsmøde i Flensborg                            SSF     


Torsdag 21. Juni 2018                Bodum-løbet                                      Flemming Vojens   

 

Lørdag 23. juni 2018                  Gildemøde   Sct. Hans                        SSF Sporskifte 


 17.-19. august 2018                  Grænsetræf                                       Grænsetræfudvalget


Tirsdag, 16. september 2018       Friluftsgildehal                                    Påhitterne     


25. oktober 2018                        Fellowship-day                                    Distriktet 


Torsdag, 15. november 2018       Fredslyset


Mandag 10. december 2018        Julestue


Mandag 17. december 2018        Julekoncert i Hamborg                          Distriktet


Tirsdag 15. januar 2018             Nytårsgildehal


Torsdag 14. februar 2018           Gildemøde                                          Gruppe 3


Onsdag 14. marts 2018              Gildeting                                              Zambia-gruppen og Gildeledelsen