Flensborg Gildet

Program

     

   

     Årets program 2020 – 2021.

Vedtaget på Gildeting den 19. august 2021


Søndag, den 29.08.2021      Ulveløb                Ungegruppen

Tirsdag, den 28.09.2021      Friluftsgildehal     Ungegruppen      Lørdag, den 16.10.2021       Arb.-dag, Tydal     Ledelsen

Mandag, den 25.10.2021      Fellowship-Day     Distriktet

Torsdag den 11.11.2021       Foredrag               Ldls./ Menigh.

Onsdag, den 24.11.2021      Fredslyset/                                                                                           fdslsdgs-gildehal    Gruppe 4      

Lørdag, den 11.12.2021      Julefrokost             Spejdgr-Ldls.

Torsdag, den 13.01.2022     Nytårsgildehal        Gruppe 4

Mandag, den 14.02.2022     Foredrag                Ledelsen 

Torsdag, den 17.03.2022     Gildeting                Ledelsen

                                   

Overskrift 1