Velkommen til Flensborg Gildet

Sct. Georgsaften i det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte med Væbneroptagelse kl. 18.30.

 Gem og se

Sønderjyllands Distriktsgilde inviterer til Gildeekspedition til øen Rügen i tiden fra den 28.4.2016-02.05. 2016.

Der er få restpladser tilbage.

Tryk på bjælken med Gildeekspedition og læs mere.

 

 

Prora
Egnsmuseum
Jettestue
Rasender Roland
Anløbsbro med kurhotel
Beskrivelse