Velkommen til Flensborg Gildet

Ridderhal pü Alssundgymnasiet den 24. maj 2018

Sct. Georgsdags Gildehal

den 23.04. 2018 kl. 19.00

i Det Danske Hus i Sporskifte.

Vel mødt!

Indsamling til de hjemløse i Flensborg. Fredslysaktio
Beskrivelse