Velkommen til Flensborg Gildet

Jule- og nytårshilsen

Åbent gildemøde i Det Danske Hus den 20.2.2020 kl. 19.00.

Jens Ingwersen,  Aabenraa, fortæller

om den tyske forfatter Hans Fallada.

Alle er velkomne. 

 Vi starter med at spise aspargessuppe. 

Pris: 6 €

Tilmelding senest den 18.02. til

gildekansler@flensborggildet.dk

Vel mødt!

Gildeledelsen