Velkommen til Flensborg Gildet

Sønderjyllands Distriktsgilde har forlænget tilmeldingsfristen for deltagelse i foredraget "Alene i Vildmarken. Tilmeldingsfristen er sat til

den 22. 11. 2021.

Vel mødt!

 Alle er velkomne!

Stort tillykke til vore gildemedlemmer

Rosi og Jochen Domke,

der modtog Oberst H. Parkovs Mindefonds Sydslesvigpris på

Sydslesvigsk Forenings (SSF)

landsmøde I Slesvig den 13.11. 2021.