Velkommen til Flensborg Gildet

Husk fødselsdagsgildehal

den 18. november 2019 kl. 19.00

i Det Danske Hus!