Velkommen til Flensborg Gildet

Uddrag af Gildeposten, september 2021

Sommerlyset 2021 ved Inger Pfingsten

PR-udvalget under Landsgildet opfordrer de forskellige gilder til at bringe sommerlyset ud til spejderne på deres sommerlejre. Karsten Thomsen Gruppe havde deres sommerlejr på Tydal. Gildebrødrene Ami og Leif og Inger P. og Siggi var den 29. juli ude på Tydal for at overrække en tændt flagermuslygte til gruppen. Siggi overrakte lygten, og gruppens lejrbål blev tændt med sommerlysflammen. Inger P.  læste nedenstående budskab op, som viste sig at være et budskab, som børnene blev meget grebet af. Det var interessant at høre børnenes kommentarer, da vi havde en snak om teksten bagefter.                                                                                             

Kære spejdere. Så blev det sommer, og I sidder nu samlet med jeres spejdervenner rundt om lejrbålet. I er i godt selskab, for venner er noget af det mest dyrebare, man kan have. Derfor skal I nu høre en lille historie om venner, og hvordan man skal passe på dem. Der var engang en dreng, der havde et hidsigt temperament. Derfor gav hans far ham en stor pose søm og en hammer, og sagde til ham, at hver gang han blev hidsig, skulle han gå ud og slå et søm i plankeværket. Første dag nåede han at slå 37 søm i plankeværket. I løbet af de følgende uger lærte han at kontrollere sin vrede, og antallet af søm, der dagligt endte i plankeværket, blev færre. Så opdagede han, at det var nemmere at beherske sig end at slå alle de søm i. Endelig kom den dag, hvor drengen slet ikke var blevet gal. Det fortalte han sin far, som foreslog, at drengen fra nu af skulle trække et søm ud for hver dag, han kunne lade være med at blive gal. Dagene gik, og endelig kunne drengen fortælle sin far, at nu havde han trukket alle sømmene ud. Faderen tog sin søn i hånden, og førte ham ud til plankeværket. Han sagde: »Godt gjort min søn. Men se nu alle hullerne i plankeværket. Plankeværket bliver aldrig det samme. Når du siger noget i vrede, efterlader det ar ligesom dette. Så husk, at de ord, der sårer, altid vil efterlade et ar, lige meget hvor mange gange, vi undskylder bagefter.« Et ordets sår er lige så slemt som et fysisk sår, og venner er i sandhed en gave. De får dig til at smile og opmuntrer dig til at holde ud. De låner dig øre, de roser dig, og de vil altid forsøge at åbne deres hjerter for dig, så vær varsom og pas på dem. God sommer og god lejr!                                                                                  

Vi blev og deltog i resten af deres lejrbål. Det var rigtig dejligt og hyggeligt. Karsten Thomsen Gruppe var meget glad for vores besøg – vores budskab og forflagermuslampen.                                                 

Da det var regnvejr, blev lejrbålet holdt inde i det store samlingstelt.  

                                                                                                        

Ilsøen i Stiftungsland Harreslev/Harrislee

Uddrag af Gildeposten, september udgave

Kære Gildebrødre.

Vi har lige haft dejlig gildehal med valg og fastlæggelse af programmet for næste gildeår, der slutter med næste gildeting, der forhåbenlig kan afholdes til tiden.

Programmet, referatet, regnskabet for det gamle og budgettet for det nye år finder I også i dette hæfte.

Et stort emne i denne tid er klimaet, og hvordan det tér sig. De forfærdelige oversvømmelser i Tyskland og Belgien har rystet os alle, og tanken om, at det vil vare rigtig lang tid, inden de stakkels berørte  mennesker kan komme til at leve en normal tilværelse igen, trykker på sindet. Det er jo ikke „kun“ huse, veje og andet, der er ødelagt. Nej, der er tale om mange menneskeliv, der er gået tabt.

Desværre ser det ud til, at vi kan vente os mange flere katastrofer i de næste år som konsekvens af klimaforandringerne.

Nu kommer spørgsmålet så, om den enkelte gildebror også kan bidrage til, at det hele ikke bliver så meget værre. Kan vi mon hver for sig være med til at modvirke klimaforandringerne?

Det kan vi naturligvis, hvis alle er med på den, men vi må starte med os selv, og rigtig mange er begyndt på det. Det gælder om at cykle  eller at gå i stedet for at tage bilen. Vi må prøve på at undgå madspild. Vi kunne købe genbrugstøj fra tid til anden. Vi kunne så vilde blomsters frø i et stykke af haven, Vi kunne sætte fuglekasser op, vi kunne undgå hyppige flyrejser og, og og. Vi burde undlade at købe for meget af mad og andre varer, der er pakket ind i plastik, selvom det næsten er umuligt. Vi kunne købe drikkevarer i genbrugsflasker, vi kunne undgå plastikposer. Vi må belave os på, at det ikke er noget, vi kan holde op med om nogle år. Nej, det må vi blive ved med, os allesammen!  

Gildebevægelsen er en upolitisk bevægelse, så man kan tit spørge sig selv om, hvornår en opfordring er politisk eller ikke politisk. I virkeligheden har alle opfordringer til handlinger et politisk sigte, men når der opfordres til at handle med henblik på at bevare klimaet, må det være tilladt at komme med en sådan opfordring. Det gælder nemlig vores allesammens fremtid og især vore børns, børnebørns og alle kommende slægters.

Ami