Velkommen til Flensborg Gildet

 

Husk Flensborg Gildets ekskursion til Ejdersted den 3. september med start fra Bingohallen i Kruså kl. 09.00.