Gildeting 2020

Gildeting 2020

Kære Gildebrødre.

Hermed inviteres hjerteligt til

Gildeting i Det Danske Hus

den 24. juni 2020 kl. 18.30

Der serveres smørrebrød,, kaffe/te. Drikkevarer kan købes

Pris: 6 €

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Gildemesterens beretning

4. Beretning fra Gim

5. Beretning fra Gu                                                                              

6. Beretning fra DSS-korpsrådsrepræsentanten

7. Gruppernes beretninger

8. Drøftelse af beretningerne

9. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab

10. Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent

11. Godkendelse af regnskabet

12. Indkomne forslag

13. Valg Gildekansler (nuv. Inger Pfingsten)

2 suppleanter til Gildeledelsen (nuv. Ernst Fischer og Thie Eriksen)

1 repræsentant til DSS-korpsrådsmødet (Karl Ole Stenild – ønsker ikke genvalg)

1 Gu (Roland von Oettingen – ønsker ikke genvalg)

1 Gim (nuv. Chresten Eriksen)

2 revisorer (nuv. Dieter Matthiesen og Ingrid Lekkat)

2 herolder udnævnes af gildeledelsen

14. Det kommende arbejde (Inger P. )

15. Evt

Vel mødt!

Med gildehilsen

på gildeledelsens vegne

Ami

Vi beder om tilmelding til Gildekansler Inger Pfingsten senst den 10. 3. 2020  på tlf.: 0160-7857570 eller pr mail på inger_pfingsten@skoleforeningen.de