Velkommen til Flensborg Gildet

Det Danske Hus i Sporskifte venter længselsfuldt på, at gildebrødrene atter kan holde deres indtog i huset efter Corona-krisen.

Sct. Georgs Gildehal den 23. april må desværre aflyses grundet coronarestriktionerne.

Med gildehilsen

Gildeledelsen