Velkommen til Flensborg Gildet

Det Danske Hus i Sporskifte venter længselsfuldt på, at gildebrødrene atter kan holde deres indtog i huset efter Corona-krisen.
Også Spejderhuset længes efter glade spejdere.

Gildemødet den 22. februar 2021 aflyses på grund af myndighedernes restriktioner i forbindelse med Coronakrisen.