Gildeting

Kære gildebrødre!

Hermed inviteres hjerteligt til

Gildeting på Tydal Gård

den 16. marts 2016 kl. 19.00

Der serveres forårsruller, kaffe/te, drikkevarer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Gildemesterens beretning
 4. Beretning fra Gim
 5. Beretning fra Gu
 6. Beretning fra DSS-korpsrådsrepræsentanten
 7. Gruppernes beretninger
 8. Drøftelse af beretningerne
 9. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab
 10. Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent
 11. Godkendelse af regnskabet
 12. Indkomne forslag
 13. Valg

Gildeskatmester (nuv. Inger Würtz)

2 suppleanter til Gildeledelsen (nuv. Lise Hoier og Thie Eriksen)

1 repræsentant til DSS-korpsrådsmødet (nuv. K.O. Steenild)

1 Gu (nuv. Roland von Oettingen)

1 Gim (nuv. Chresten Eriksen)

2 revisorer (nuv. Dieter Matthiesen og Ingrid Lekkat)

2 herolder udnævnes af gildeledelsen

 1. Det kommende arbejde (Inger P. )
 2. Evt

 

 

Vel mødt!

Med gildehilsen

på gildeledelsens vegne

Ami

 

Vi beder om tilmelding til Gildekansler Inger Pfingsten senst den 15. 3.D 2016 på tlf.: 0160-7857570 eller pr mail på inger_pfingsten@skoleforeningen.de